Norwegian

From CAM Editor
Jump to: navigation, search

CAM XML Editor

CAM-editoren representerer dagens ledende ”open source”-verktøy for å hjelpe oss med å bygge og distribuere XML-utvekslinger for samhandling. Dette CAM-baserte verktøysett tilbyr en selvforklarende og visuell editerings-struktur etter WYSIWYG-prinsippet som forenkler dramatisk prosessen med å utvikle og administrere XML-informasjon for samhandling. Dette gir anvendere av verktøyet den nødvendige kontroll, innsikt og analysemulighet som trengs for å oppnå en konsistent, interoperabel og pålitelig informasjonsutveksling.

Viktige funksjoner som tilbys er:

 • Visuell "dra&slipp" redigering av utvekslingstrukturer i XML ved bruk av komponentbaserte ordliste-samlinger
 • Import av datamodeller som XSD-skjema og WSDL for å lage eller forbedre XML-basert samhandling
 • Generering av modell-kompatibelt XML-skjema ved bruk av profiler. F.eks NIEM, OASIS, WSDL
 • Evaluerings-Rapportering som kvalitetsvurdering ved design av XML-skjema
 • Administrering og generering av Kanonisk modellerte ordlister
 • Støtter Bransjens standard for XML-rammeverk
 • Utvekslings-Modellering med UML / XMI
 • Valideringsmotor under kjøring gjennom CAMV sin Java-modul
 • Kodeliste og SQL-tabell-oppslag i valideringsverktøyet og under kjøring av CAMV
 • Regel-validering av samhandlingslogikk ved bruk av maler med XPath-uttrykk (Templater)
 • Eksemplifiserer en XML forekomst med generering av innholdshentydninger
 • XML-testpakker som benytter CAMV sin Java-baserte Ant-skripting
 • XML-editering i et integrert utviklingsmiljø
 • Språk-lokaliserings-støtte for menyer og skjemaer

CAM-editoren kan importere, analysere og omgjøre eksisterende utvekslingsbaserte XML-skjemaer til å bli mer kompatible når de skal brukes av Mellomvare. Den fullstendige XML-baserte utvekslingstruktur med regler og dokumentasjonsdetaljer lagres i et Templat-format basert på OASIS CAM standarden. OASIS CAM er en offentlig tilgjenglig åpen standard. Disse Templatene for XML-validering, basert på OASIS CAM standarden, kan inkludere bruk av innholdsmodeller, kodelister, direkte SQL-oppslagstabeller og samhandlingsregler med advarsler og feilrapportering som til sammen gir et omfattende rammeverk for XML-validering.

Dette CAM-verktøysett automatiserer også oppgavene med å generere ting som samhandlingsdokumentasjon, kryssreferanse-regneark, modeller, XML-skjemaer og test XML-forekomster. Verktøyet er kompatibelt med NIEM metoden for integrering av sin informasjonsutveksling med sine utvidbare profiler for NIEM, OASIS og flere. CAM-verktøyet muliggjør design med ”dra&slipp” og har kjernekomponenter av meldingsutvalg gjennom kanoniske ordliste-samlinger. Verktøysettet har også et sett med verktøy for fangst og produksjon av kanoniske ordlister fra allerede eksisterende XML-skjema-biblioteker eller fra samhandlernes egne verktøy for datamodellering.

Den separate validerings-motoren, CAMV, er skrevet i Java og implementerer et rammeverk for XML-validering med utgangspunkt i spesifikasjonen til OASIS CAM standarden som selve fundamentet. CAMV er også designet for å integrere seg mot andre Service-Orienterte Arkitekturer (SOA) hvor CAMV XML-validerings-rammeverk vil støtte bruk av andre meldingstyper som er basert på integrasjons-mønstre som Enterprise Application Integration (EAI), LEXS (Logical Entity Exchange System) og ebXML meldingssystemer.

Windows 32bit download

Sponsors

Oracle

Oracle is a proud sponsor of the CAM project and its application to the National Information Exchange Model initiative along with XML information exchanges for public sector applications. A CAM Editor with NIEM capabilities Quick Guide is available. You can learn more at the Oracle NIEM web site. Also interesting news, reports and insights into CAM and XML from the XMLOrb blog site.